Accueil > Appel - Appeal - Llamato > APPEL vanuit STRAATSBURG

APPEL vanuit STRAATSBURG

Voor een waarachtige en blijvende vrede tussen Palestijnen en Israëliërs

dimanche 17 octobre 2004

Een oproep tot het stellen van een daad

APPEL
vanuit STRAATSBURG


Voor een waarachtige en blijvende vrede tussen Palestijnen en
Israëliërs


Een oproep tot het stellen
van een daadStraatsburg,
20 juni 2004-06-23


Aan alle
ondertekenaars van deze oproep,


Tot op
heden hebben, op initiatief van het « Collectif
judeo-arabe et citoyen pour la paix » te Straatsburg 150
groeperingen, verenigingen, non-gouvernementele organisaties,
politieke partijen, vakbonden en meer dan 300 bekende
persoonlijkheden uit 21 landen deze oproep uit Straatsburg
ondertekend. Een oproep die u opnieuw bij deze aantreft ;


Op 12
juni 2004 zijn ongeveer 500 mensen (afgevaardigden van de
ondertekenaars en sympathisanten) zich geschaard rond Leïla
Shahid – hoofd van de Palestijnse afvaardiging in Frankrijk,
en de Israëlische schrijver Michel Warschawski. Deze
bijeenkomst, die werd gevolgd door een vreedzame betoging, getuigde
van hun vaste voornemen om met vereende krachten steeds grotere druk
uit te oefenen op de internationale instanties, die de macht hebben,
indien ze zich daartoe inzetten, om de internationale en humanitaire
rechten te doen gelden. Rechten die nu willens en wetens en
ongestraft door de staat Israël worden geschonden.


Enkele
leden van deze internationale instanties zijn enkelen gemakkelijk
door ons te benaderen : de Europese parlementariërs die onlangs
zijn gekozen of herkozen. Het is van het grootste belang om
gezamenlijk onmiddellijk gelijktijdig actie te ondernemen.


Het lijkt
ons dan ook belangrijk dat ieder die dit appèl ondertekent
onverwijld contact opneemt met de parlementariër(s) van zijn
land opdat deze(n) hun persoonlijke standpunt omtrent de vier
doeleinden die u, gezien uw ondertekening, nastreeft, te kennen geeft
of geven.


Om deze
huidige en toekomstige actie zo efficiënt mogelijk te kunnen
voeren, dient uw antwoord uiterlijk 7 juli in ons bezit te zijn,
datum waarop wij, rekening houdend met de antwoorden en in nauwe
samenwerking met de ondertekenaars zullen besluiten welke concrete
actie wij in het Europese Parlement te Straatsburg zullen voeren
tijdens de officiële openingssessie die plaatsvindt tussen 13 en
16 september aanstaande.


7 juli
lijkt U misschien wat vroeg, maar rekening houdend met de vakantie,
hebben wij slechts twee maanden de tijd en die zullen we hard nodig
hebben, willen wij deze actie serieus voorbereiden.


Wij
nodigen u uit om actief aan deze voorbereiding deel te nemen. Hij is
erop gericht een dynamisch proces op gang te brengen, in
overeenstemming met de wensen die het merendeel onder u hebben geuit.


Bijgesloten
document behandelt opnieuw de vier doelstellingen die het fundament
van onze gemeenschappelijke actie vormen, ze verwoorden in het kort
het appèl dat u heeft ondertekend. We stellen u deze
vereenvoudigde procedure voor maar laten het verder aan u over om de
meest voor de hand liggende en efficiënte manier te vinden om uw
parlementariër(s) te benaderen.


Wij
danken u bij voorbaat voor uw solidariteitsverklaring met deze actie.
Onze eenheid is onze kracht.
OPROEP vanuit STRAATSBURG


voor een waarachtige, blijvende vrede tussen Palestijnen en
IsraëliërsWij, de
ondertekenaars van deze oproep vanuit Straatsburg voor een
waarachtige, blijvende vrede tussen Palestijnen en Israëliërs,
verzetten ons tegen ieder geweld jegens burgers alsmede de
mensonwaardige represailles, en eisen :1. De opschorting van het “ accord d’association
Union-Européenne – Israël “ zolang Israël
de fundamenten van de mensenrechten niet respecteert ;Mening van de Parlementariër :

 1. Het
  onmiddellijk organiseren van een internationale macht ter
  bescherming van het Palestijnse volk ;
Mening van de Parlementariër :
 1. Onmiddellijke
  en definitieve terugtrekking van het Israëlische leger uit alle
  Bezette Gebieden, het slechten van de koloniën en van de Muur.
Mening van de Parlementariër :

 1. Goedkeuring
  van de Verenigde Naties om ten opzichte van Israël dwingende
  maatregelen te treffen opdat het zich eindelijk zal houden aan de
  talrijke resoluties van de UNO die aangaande Israël getroffen
  zijn.
Mening van de Parlementariër :Voornaam
en naam van de parlementariër :

Land :

Politieke
partij :

E-mail
adres
van de parlementariër :

Email
adres van de correspondent :
Appel_sbg@yahoo.fr